Dodatečný ořez samolepek

Dodatečný ořez samolepek Dodatečný přesný tvarový ořez Vašich vytištěných samolepek (zhotovených tiskem na inkoustové nebo laserové tiskárně nebo sítotiskem).
Ořez je korigován dle tvarových deformací podkladové fólie a tisku.

Příklady:

Dodatečný ořez samolepek